Kategórie
Nezaradené

Význam mena Rohan

Rohan je anglícke mužské meno ktoré bolo frekventované v XVIII. a XIX. st. Pôvod mu je neistý, ako aj sám význam. Obyčajne sa ho dáva do súvisu so sanskritom, poťažne hindu jazykom, avšak význam sa vysvetľuje všelijak. Najčastejšie sa ho dáva do súvisu so sans. rohána, rohati = vychádzať na koňa, rásť, šplhať sa, ale ak sa uváži chovársky jazyk, tak to bude „chlap, muž z ľudu“. Ak sa uvážia ďalšie podoby, tak sans. rohina = červené a rohi = druh jeleňa, ba v prakrite rohana = meno pohoria a nechýba tu ani vysvetlenie na podklade hindu jazyka, kde meno nadobúda význam „santálové drevo“.

Pridaj komentár