Kategórie
Nezaradené

Význam mena Čistko

Čistko je slovenské mužské meno, utvorené na podklade priameho prekladu latinského mena Serenus, Clarus.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Čestimír

Čestimír je mužské meno slovanského pôvodu, utvorené spojením česť, čast + mír = mier, pokoj, svet.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Cýrus

Cýrus je mužské meno v gréckej podobe, pôvodne peržského slova, s významom slnko, trón.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Cyril

Cyril je mužské meno gréckeho pôvodu, s významom Pán, Hospodár. Toto meno mal aj jeden zo solúnskych bratov, slovanských vierozvestov, sv. Cyril – Konštantín.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Cyrena

Cyrena je ženské meno ktoré v gréckej mytológii mala nymfa, dcéra rieky Peneus. Do tejto Cyrene sa zaľúbil aj boh Apolón a uniesol ju na sever Afriky, na miesto zvané Cyrenaica, v Lýbii a tu narodila Aristaeusa, zakladateľa kolónie Cyrene, ktoré si Aristaeus nazval menom svojej matky.