Kategórie
Nezaradené

Význam mena Oxána

Oxána je ženské meno ktoré vlastne predstavuje skomolenú podobu „Roxany“. Viď.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Owen

Owen je mužské meno ktorého popularita vo Welsy neklesá, avšak o jeho pôvode nemame čistý obraz.
Môže byť welšskou podobou latinského mena Eugenius = dobrých génov, z dobrej rodiny; môže tu byť skryté welšsko keltské oen = jahňa; môže byť len púhou podobou známejšieho Ewan, Ewen a z toho sa mu význam posúva aj na junoš, mládenec… Vo welšských legendách stretávame mnohé osoby s menom Owen… ináč meno sa rozšírilo po celej Británii, ale hlavne v bývalých kolóniach, ako Amerika, Austrália, Nový Zealand atď.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Oto, Otto, Otakar

Oto, Otto, Otakar je mužské meno germanského pôvodu, s významom bohatý. V dejinách starého Rímu spomína sa aj Otho M. Sylvius, rímsky imperátor, potomok etrurského kráľovského rodu, ktorému sa podarilo získať si priazeň Nera, ktorý ho následne vymenoval aj za guvernéra Panónska. Do celého procesu, prsty si zamiešal aj Seneca, ktorý chcel Otha vzdialiť z Rímu. Po smrti Nera, Otho si získal priazeň nového imperátora, ale keďže ho tento odmietol vymenovať za svojho nástupcu, Otho neželel prostriedkov, aby tohoto imperátora, Galbu, vzdialil z trónu, ba dal ho aj zavraždiť. Po tejto vražde, na trón prichádza aj Otho a hneď sa dal aj robiť „poriadky“. V tom čase, v Germánii vzplanuli nepokoje. Išiel priamo na miesto. Po určitých menších víťazstvách, jeho armáda zažila drvivú porážku a bol koniec všetkého. Celkove vládol len tri mesiace. Umrel 20. apríla v roku 69. n.l.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Otília, Otýlia, Ottilie

Otília, Otýlia, Ottilie je ženské meno staroger. pôvodu, s významom deva otčiny. Francúzske podoby sú: Odette, Odeta.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Osvetín

Osvetín je slovenské mužské meno z doby reformácie a národnej renesancie. Najskôr tu máme preklad lat. Illuminar, v zmysle osvietenia ducha, širšie aj osveta širokých más. Východiskom mu je svetlo, staroslov. svititi.