Kategórie
Nezaradené

Význam mena Všeslav

Všeslav je mužské meno staroslov. pôvodu, utvorené spojením vše, vse = všetko, úplne, cele a bežnej prípony –slav = sláviť, Slovan(stvo).

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Všemil

Všemil je slovenské mužské meno utvorené spojením vše = všetko, celok, staroslov. vse + mil = milé, milovať, čiže predstavuje osobu všetkých milujúcu, všetko milujúcu, ktorú všetci milujú.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Vratko

Vratko je mužské meno slovanského pôvodu a môže predstavovať:
1/ Skrátenú podobu mena Vratislav.
2/ Adaptáciu gréckeho slova rétor = orátor, rečník, čo by mu teraz dalo význam osoby schopnej vrátenia urážky, osoby schopnej na vlastnú obranu pred verejnosťou.
3/ Meno vzniklo na podklade staroslov. koreňa vrati, vria = vravieť, hovoriť… z čoho by sa význam usmernil v osobu priamo hovoriacu.
4/ Môžeme tu mať aj východisko zo staroslov. vert, praslov. v?rt-ti , ktoré je v základe slov vrtieť, vracať (lat. verto, sans. vartate, lit. verčiú, versti = všetko s významom vrtieť, otáčať, vracať), z čoho by bol osoba, ktorá vráti (čo koľvek), šikovná osoba.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Vratislav

Vratislav je staré slovienske mužské meno z čias V. Moravy. Základom mu je staroslov. vrati, vria = vravieť, hovoriť priamo, orátor. Príbuzné je ku lat. verbun = slovo, sanskritovému vad = vravieť, hovoriť, vadiť a pod. Vratislav predstavuje osobu schopnú priamo hovoriť, obhájiť si svoje stanovisko, osobu ktorá si ctí priame slovo. Veľmi blízko má ku nemeckému Brandt. Viď Vratko.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Voľnomil

Voľnomil je slovenské mužské meno novšieho dátumu, utvorené kombináciou voľnosť + milovať.