Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ratko, Ratimír, Ratomír

Ratko, Ratimír, Ratomír je slovanské mužské meno utvorené na podklade rat = vojna, boj, zápas, energia, ktoré je príbuzné ku sans. rtis = útok, avestínskemu eretiš = energia, starému hornonem. ernust, kde má východisko meno Ernest, z čoho Ratko, Ratimír, Ratomír vlastne aj predstavujú nejakú paralelu germanskému Ernest.
Ratko má význam energický, bojove naladený, vážny, seriózny muž.
V prípade slovenskej prípony mír, význam sa posúva na bojovník pre mier.

Pridaj komentár