Kategórie
Nezaradené

Význam mena Quintus

Quintus je mužské meno lat. pôvodu. Význam mu je „piaty“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Quinn

Quinn je mužské meno írsko-keltského pôvodu, utvorené z priezviska a význam mu je: „múdry“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Quinlan

Quinlan je mužské meno írsko-keltského pôvodu. Význam mu je „pekne vyrastený“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Quincy, Quincey

Quincy, Quincey je mužské meno utvorené z priezviska. Pôvod je v latine/francúzštine a význam: „Piate miesto“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Quigley

Quigley je mužské meno írsko-keltského pôvodu, ktoré však najskôr bolo priezviskom. Význam mu je „nezriadený, neupravený, neporiadny, nečistý…“