Kategórie
Nezaradené

Význam mena Byron

Byron je mužské meno staroang. pôvod a význam mu je „v, z kravskej maštale“, alebo ak by sa prihliadlo na starofr. jazyk, tak význam je „silný, ako medveď“. 

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Byanna

Byanna je ženské meno keltského pôvoda. Ženská podoba mena Brian. (viď)

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Budislav

Budislav je mužské meno slovanského pôvodu, utvorené spojením slov budiť + Slovan. Má aj ženský variant.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Buckley

Buckley je mužské meno ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je hájik samcov, capov. Pôvod je v staroanglíckom jazyku.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Buck

Buck je mužské meno s významom samec, cap, pekný mladý muž. Pôvod je v staroanglíckom jazyku.