Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wyndham

Wyndham je mužské meno utvorené na staroanglickom podklade. Význam mu je „z usadlosti s hadistým chodníkom, hadistou cestou“. Meno je pomerne zriedkavé, avšak ako názov lokácie, zjavuje sa častejšie. Aj v Melbourne jeden okruh západne od mesta, nazýva sa Wyndham.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wolfgang

Wolfgang je mužské meno starogermanského pôvodu, s významom smelý, nebojácny vlk. Asi najznámejším jeho nositeľom bol Mozart.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Winston

Winston je mužské meno ktorého pôvod je v názve malej osady v Anglícku, v grófstve Gloucestershire a význam mu je usadlosť priateľa.
V rodine Churchillovcov, toto meno sa používalo od roku 1620. kedy tak nazvali novorodeniatko, neskoršieho Sir Winston Churchill, otca prvého vojvodu z Marlborough, lebo jeho matka sa nazývala Sarah Winston.
Niekoľko storočí neskoršie, narodil sa aj nám lepšie známy Sir Winston Churchill, vodca Britov počas II. sv. vojny.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Winifred

Winifred je ženské meno ktorého východiskom je welšské Gwenfrewi. V poangličenej podobe je Winifred, takže sa ho neraz mieša s anglickým mužským menom Winfrith (viď Winfred). Skratkou tohoto ženského mena je Win, Winnie a zriedkavejšie aj Freda.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena William

William je Viď Viliam.