Kategórie
Nezaradené

Význam mena Nestor

Nestor je mužské meno s ktorým sa stretáva už v antických dejinách Grécka. Tu sa spomína, že Nestor bol synom Neleusa a Chlorisy, synovec Peliasa a vnuk boha Neptúna. Ako jeho otca, tak aj všetkých jeho jedenásť bratov pobil sám Herkules, ale že Nestor bol ešte malý, Herkules mu ušetril život, ba neskoršie ho aj dosadil na trón Pylusa. Jeho manželkou bola krásna Eurydise (Eurydika), dcéra Clymenesy, avšak podľa iných prameňov, oženil sa vraj s Anaxibiou, dcérou Atreusa. Nestor bol vraj zdatný bojovník a preslávil sa hlavne v bojoch s Centaurmi. Neskoršie, pri dobíjaní Tróje, stál na čele svojho vojska a tu vyniká svojou šikovnosťou, múdrosťou a odvážnosťou. Hómer ho opisuje, ako najperfektnejšieho junáka. Vraj aj sám Agamemnon vyhlásil, že keby mal aspoň desiatich takých veliteľov, ako je Nestor, Trója by už dávno ležala v popole.
Po vojne sa Nestor vracia domov, do Grécka a tu sa v pokoji dožil veľmi hlbokej starosti. Prežil vraj tri generácie, čo by predstavovalo, že umiera niekde v 90. roku života. Medzi starými Grékmi a Rimanmi, často sa počulo: „… len keby som mohol žiť Nestorovým životom…“. Ináč tento junák po sebe zanechal dve dcéry a sedem synov. Jeden z nich bol aj slávny Persus, podľa grekocentrickej legendy, zakladateľ peržskej ríše.
Vo svojej mladosti, Nestor bol aj členom posádky lode Argonaut, ktorá išla až na sám „koniec“ sveta, aby domov priniesla zlaté runo.
V čase vzmáhania sa kresťanstva, okolo roku 430, v Carihrade žil aj jeden kresťanský biskup, tiež zvaný Nestor, ale tento sa preslávil iba tým, že pre jeho heretické, kacírske náhľady, odvolali ho z funkcie.
Sám sa vysvetľuje, ako prichádza domov.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Naum

Naum je s týmto mužským menom sa stretávame hneď na prvých stránkach dejín, ktoré boli písané našou rukou. Siaha do čias V. Moravy, do času, kedy sa po slovanskom svete rozutekali žiaci Metoda. Naum sa našiel v Bulharsku. Same meno je však gréckeho pôvodu, ale pripúšťa sa možnosť aj hebrejského východiska, i keď medzi Slovanmi často sa ho dáva do súvisu s umom, rozumom.
Ak uvážime grécky pôvod, tak v starogréckom jaz. nau = more a aj dosiaľ koná túto službu v novokombinovaných medzinárodných termínoch, ako je napr. aeronautika, kozmonaut, astronaut, nautická (míľa)… Naum, žiak Metoda s morom však nemal nič spoločného a jeho meno neudávalo nejaké jeho námornícke schopnosti. Skorej tu išlo o jeho literárne schopnosti a práve tu je aj úzadie jeho mena, v Naumachios, ako sa dakedy volal veľký grécky básnik, ktorého s obľubou citovali všetci antickí básnici a prozaici. Z jeho pôvodnej tvorby sa nám zachovalo len 74 veršovaných strof, zhrnutých do kolekcie antických gréckych básnikov. Jeho meno, Naumachios predstavuje kombináciu slov nau = more + machéo = bojovať, z čoho význam mu je námorná bitka, boj na mori, námorný bojovník.
Ak sa do ohľadu vezme hebrejčina, tak v St. zmluve sa spomína prorok Nahum, ktorého význam je posol blahozvesti.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Norton

Norton je mužské meno staroanglického pôvodu, formované na priezvisku. Jeho význam sa vysvetľuje, ako severná osada, severné usadlosti, salaše.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Norris, Norka

Norris, Norka je muž. a žen. variant francúzskeho mena s významom severan, Nór. Pôvodne sa Norris vzťahovalo jedine na Vikingov, ktorí chodili plieniť oblasti Francúzska. Neskoršie však prechádza v osobné meno.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Norman

Norman je mužské meno starogermanského pôvodu, s významom severan; muž zo severa; muž z Normandie.