Kategórie
Nezaradené

Význam mena Lavínia

Lavínia je ženské meno ktorého význam je hmlistý. V rímskych klasických legendách pod týmto menom sa spomína manželka trójskeho princa Aeneasa, ktorý počas trójskej vojny bojoval s Diomedesom a Achilom. Po zbúraní Tróje, spolu s pozostatkami obyvateľstva, vydal sa na cestu a svoj ľud odviedol do bohmi im sľúbenej zeme, do súčasného Talianska, priamejšie do oblasti Latium. Tamojší kráľ mu ponúkol svoju dcéru Lavíniu za manželku, ktorú ale ešte skorej jej matka Amata sľúbila Turnusovi. Z tohoto vzplanula vojna a zvíťazil Aeneas. Oženil sa s Lavíniou, s ktorou mal syna Sylviusa, ktorý pôvodné mesto Latium premenoval na Lavinium. Obyvatelia Latiumu a trójski prisťahovalci sa zmiešali a neskoršie sa z nich stávajú zakladatelia Ríma. Tak hovoria legendy. Najznámejšie rímske rodiny si svoj pôvod odvádzali práve z nich. Aj sám Caesar.
Meno Lavínia sa pokúšal vysvetliť celý rad etymológov, no nikto to úplne nedokázal.
1/ Meno bude odvodené z oblasti Latium.
2/ Je to klasické grécke meno s významom: dáma z Rímu (lenže zakladanie Rímu je hodne mladšieho dátumu).
3/ je čistá, čistota, nepoškvrnená. K tomuto uzáveru sa došlo na základe latinského lavo, lavi, lautum, lavatum = myť, umývať, kúpať, namáčať.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Laverna

Laverna je ženské meno starofrancúzskeho pôvodu, s významom baza, bieza.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Laurence, Lawrence, Lórinc, Vavrinec

Laurence, Lawrence, Lórinc – Vavrinec je mužské meno odvodené z názvu masta Laurentium v súčasnom Taliansku, avšak aj toto staroveké mesto za svoj názov vďačí faktu, že sa starovekých junákov korunovalo vavrínovým vencom.
V zozname „svätých“ spomínajú sa 6. Laurentiovia (u nás je zaužívané Vavrinec), no v stredoveku, ako najpopulárnejší Vavrinec, bol ten, ktorý sa stal mučeníkom a bol popravený v Ríme, v roku 258. Jeho deň je 10. augusta. Jestvuje legenda, že ho piekli na rošte, čomu súčasní znalci nejak neveria, ale predpokladajú, že aj jemu zoťali hlavu. Rovnako, ako aj spoluobžalovanému, pápežovi Sixtusovi II.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Laurel

Laurel je mužské meno Viď Laura.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Laura

Laura je ženské meno ktorého východiskom je lat. laurel. Podobne, ako pri mužské meno Laurel a Vavrínec. Lat. laurea = vavrín. V staroveku, víťazov rôznych závodení sa „korunovalo“ vencom upleteným z vavrínu. Demin. mena je Lauretta, Laurencia a Lora, z ktorého vznikla aj Loretta.