Kategórie
Nezaradené

Význam mena Fylis, Filis

Fylis, Filis je ženské meno gréckeho pôvodu, s významom listnatá, či volnejšie, košatá. V gréckej mytológii toto meno mala dievka, ktorá pre nešťastnú lásku umiera a mení sa v rozkošný, na listy bohatý mandľovník.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Fulvia

Fulvia je ženské meno utvorené na podklade lat. fulvus = červenkavé, žlté.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Fulton

Fulton je mužské meno staroang. pôvodu. Pôvodne aj toto bolo len priezviskom. Význam mu je „zablatený, „zafúľaný“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Frederik, Frederich, Fridrich, Friedrich

Frederik, Frederich, Fridrich, Friedrich je mužské meno starogermanského pôvodu, kde má podobu Friedrich. Pod týmto menom dejiny poznajú rad slávnych a silných vodcov, kráľov a to i napriek tomu, že meno vlastne znamená mieromilovný vládca.
V krajinách hovoriacich po španielsky, jeho podoba je Feodorik.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Freda

Freda je toto ženské meno predstavuje len podobu mužského Frederik.