Kategórie
Nezaradené

Význam mena Bartolomej

Bartolomej je Pomerne zriedkavé mužské meno i keď sa na bartolomejskú noc „pamätajú“ všetci protestanti. Skorej sa však stretneme s priezviskom utvoreným z tohoto mena, ako Bartoš. Bartolomej má hebrejsko-aramejský pôvod a predstavuje spojenie slov Bar + Talmaj, z čoho dostaneme význam syn Talmaja, priezvisko apoštola Nataniela. (Vydavateľstvo William Collins Sons & Co.) Meno sa však dáva aj do súvisu s gréckym Ptolomaios, ktoré vychádza z Ptolomeo a toto znamená vediem vojnu, bojujem. Tak ho udáva Claremont Dictionary of First Names a ako volnejší preklad udáva syn bojovník, syn naladený na boj, bitku. Slovanské pravoslávne podoby sú Vartolomi, Vartolomai.

Pridaj komentár