Kategórie
Nezaradené

Význam mena Kylie

Kylie je ženské meno ktoré je vlastne kombináciou mien Kyle + Kelly. Viď Kelly. Kyle tiež je pôvodne mužské meno škótsko-keltského pôvodu a význam mu je „úzky“. Toto je vlastne aj názov škótskej oblasti, z ktorého sa najskôr vyvinulo priezvisko a konečne aj osobné muž. meno.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Kvetoslav, Kvetoslava

Kvetoslav(a) je muž. a žen. mená, ktoré vznikli spojením kvet + oslavovať.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Kurt

Kurt je mužské meno predstavujúce demin. mena Konrád. (viď)

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Krunislav

Krunislav je chorvatske mužské meno utvorené spojením slov k(o)runa + sláva, čiže význam mu je „krunovaný slávou; koruna slávy“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Krištof, Kristofer

Krištof, Kristofer je mužské meno gréckeho pôvodu, s významom nosí Krista. V čase šírenia sa kresťanskej ideológie, pod týmto menom sa chápalo nič iné, ako proste kresťan, ten čo v sebe nosí Kristovo učenie. Transformácia v osobné meno nastáva len neskoršie.
V kresťanských legendách sa hovorí, že Krištof svojho času preniesol Ježiša cez rieku a preto sa z neho stáva sv. Krištof, patrón cestujúcich. Divná legenda, keď dejiny v čase Ježiša nespomínajú aj takéto osobné mená. Krištof, Krištofer vychádzajú priamo zo slova Kristus, ktoré je odvodené z gréckeho christós, ??????? = pomazaný.