Kategórie
Nezaradené

Význam mena Dylan

Dylan je mužské meno ktoré nosil aj welšský legendárny hrdina, syn boha morí a preto sa predpokladá, že jeho význam bude niečo, ako „syn morských vĺn“. Meno je pomerne zriedkavé, ale v samom Walesi ešte vždy frekventované. 

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Dwight

Dwight je mužské meno utvorené na podklade anglického priezviska Dwight. Osobným menom sa stalo v Amerike. Pravdepodobne v tom má zásluhu Timothy Dwight, správca yalskej univerzity (1795 – 1817). Najznámejším nositeľom tohoto osobného mena bol bývalý prezident Spojených štátov, Dwight D. Eisenhower.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Dunstan

Dunstan je mužské meno staroang. pôvodu, ktoré predstavuje kombináciu slov dun + stan = dun = kopec a stan = stone = kameň, skala, z čoho je „skalnatý kopec“.Dušan, Dušanka je Staré sloviensko-slovanské mená v muž. a žen. podobe, utvorené zo slova duch, duša. V širšom zmysle, Dušan má význam silný, mocný (duchom), rozvážny muž.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Duncan

Duncan (Dankan) je mužské meno írskeho pôvodu, kde má podobu Donnchadh = „hnedý, tmavší bojovník“. Pod týmto menom poznáme dvoch škótskych kráľov, takže dnes je jeho výskyt ohraničený len na Škótsko, či vysťahovalcov zo Škótska. Íri radšej použijú meno Denis. 

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Duchoslav, Duchoslava

Duchoslav(a) je muž. a ženské meno utvorené spojením slov duch + oslavovať.