Kategórie
Nezaradené

Význam mena Churchill

Churchill je mužské meno ktoré je pomerne málo frekventované. Pôvod mu je v staroang. jazyku a znamená „kostol na vŕšku, kopci“ a v tejto podobe to bolo len označenie lokácie. Neskoršie, niekde v stredoveku, posúva sa aj v priezvisko a odtiaľ v osobné meno. Ako priezvisko, mal ho aj Winstone Churchill, ministerský predseda Británie počas II. sv. vojny nuž asi z tohoto, meno sa nerozšírilo, lebo rodičov mrzí nazvať si syna priezviskom slávnej osoby, avšak mnohí siahajú po nie tak viditeľnom Winstone a obyčajne ho synom dávajú, ako druhé meno.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Chrystal

Chrystal je ženské meno o ktorom sa mnohí domnievajú, že bude odvodené zo slova kryštáľ, lenže v takom prípade nemôžeme ho chápať, ako gréckeho pôvodu a ani začiatočné Ch- by sme nemali Napísané by bolo Crystal, východisko gr. κρ?σταλλος = ľad, kameň, kryštáľ. V tomto mene máme cele inú etymológiu. Rovnakú, ako aj pri mene Christofer, Krištof. (viď) Chrystal predstavuje jeden zo ženských variácií Christofera.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Chrysanthus

Chrysanthus je toto mužské meno vždy bolo veľmi zriedkavé, avšak dejiny kresťanstva poznajú aj takúto osobu, sv. Chrysanthusa. Dátum narodenia a umŕtia nevieme, ale žil niekde v prvých storočiach kresťanstva. Jeho deň je 25. októbra.
Podľa legendy, Chrisanthus sa narodil v Alexandrii, ale už ako mladý, prešiel do Rímu. Otec sa usiloval vzdialiť, izolovať ho od novej šíriacej sa kresťanskej ideológie, na čo použil aj kňažku z chrámu Minervy, Dariu, avšak stal sa opak. Chrysanthus preobrátil aj Dáriu. Stala sa mu milenkou a vstúpili do „panenského manželstva“. Spolu začali hlásať novú vieru a privádzať nové húfy. Raz presvedčili aj celú rotu rímskych vojakov, na čo všetci doplatili hlavou. Chrysathus a Daria boli za živa pochovaný vedľa jednej z rímskych ciest.
Same meno Chrysantus je gréckeho pôvodu. Predstavuje kombináciu slov khrusós, χρυσ?ς = zlato + ánthos, ?νθος = kvietok, takže v gr. jaz. meno má podobu Χρυσ?νθος.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Christopher

Christopher je mužské meno U nás máme zaužívané podoby Krištof a Krištofer. Viď.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Christobela

Christobela je ženské meno ktoré vzniklo asi v stredoveku a predpokladá sa, že tu ide kombináciu lat. Christus + bella, z čo dostávame význam „pekná kresťanka“. Anglickou skratkou je: Chrissy, Christy.