Kategórie
Nezaradené

Význam mena Azária, Azárias

Azária, Azárias je ženská a mužská podoba pôvodne hebrejského mena a význam mu je s Božou pomocou.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Aylmer

Aylmer je mužské meno skované na podklade staroanglického Aethemaer, ktorého význam je urodzený, vznešený + slávny, svetochýrny. Toto staroveké meno neskoršie nadobudlo podobu aj Ailemar, kde už ide o staronemecké meno. Všetky podoby sú už veľmi zriedkavé, no „staré“ rodiny občas siahnu aj sem.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Avrila, Avril

Avril(a) je žen. a mužské meno ktoré sa stáva pomerne frekventovanejším. Vzniklo v Anglicku, v stredoveku, v kruhoch tamojších protestantov, puritánov, no dnes je zastúpené aj v kruhoch katolíkov. Východiskom mu je fr. slovo pre mesiac apríl. Dávalo sa deťom narodeným v tomto mesiaci. Na jeho popularitu v XX. st. vplýval fakt, že rodičia pri menovaní svojich detí čoraz častejšie siahajú po názvach mesiacov a dnes, v rodinách hovoriacich po anglícky najdete mená, ako January, February, March (nesúvisí s Margaretou, lebo by potom to bola Marge), Avril, May (nesúvisí s Majou) , June (nesúvisí priamo s menom bohyne Juno), July (nejde priamo o Júliu(s) a tu sa to končí, lebo Septimus, Oktávius… atď. už majú poradové číslo.
Axiothea: ženské meno pod ktorým v antických legendách poznáme manželku kráľa Cyprusa. Dejiny však spomínajú aj ďalšiu osobu, ženu, ktorá sa obliekala do mužských šiat, len aby mohla počúvať prednášky chýrečného Platóna.
Východiskom je gr. áxía,  ????  = hodnota, cena, hrdosť, česť, váženosť a pod.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Avram

Avram je mužské meno Viď Abram a Abrahám.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Avica, Avika

Avica, Avika je ženské meno ktoré v stredoveku bolo pomerne populárne, avšak od XVI. st. je už veľmi zriedkavé. O jeho etymológii nevieme skoro nič. Boli snahy nejak ho vysvetliť, ale nešlo. Siahalo sa do latiny, po slovách, ako je napr. avis = vták, znamenie, aviditas = žiadostivosť, dychtivosť, horlivosť…. no vždy niečo nevyhovovalo. Proste, toto meno je tu, ako veľmi zriedkavé a to nie len u nás, ale v Európe vôbec.