Kategórie
Nezaradené

Význam mena Rút, Ruth

Rút, Ruth je ženské meno ktoré v hebrejskom jaz. má význam niečoho, ako krásny výhľad, vzhľad, výzor, pohľad, či je to proste krasavica.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Russell

Russell je ang.mužské meno ktorého východiskom je francúzske slovo rouscelle = malý červený. Ako osobné meno sa zjavuje v XIX. st. kedy sa „oprašujú“ staré francúzske aristokratické priezviská. Skratky sú mu Rus(s) a Rusty.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ruri, Ruriko

Ruri, Ruriko je japonské ženské meno s významom „smaragd“, čiže je to ich „Esmeralda“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ruprecht

Ruprecht je mužské meno Viď Rupert.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Rupert

Rupert je mužské meno rovnakého pôvodu, ako aj Róbert a význam mu je bystrosť + sláva.