Kategórie
Nezaradené

Význam mena Štefánia

Štefánia je žen. podoba mužského mena Štefan.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Štefan

Štefan je mužské meno ktoré je známe v celom kresťanskom svete a najdeme ho v rozličných podobách, ako: Stefano, Esteban, Stefan, Stephan, Steven, Stevo, István, Stefa, Štefa… Jeho pôvod je v gréckom jazyku, kde znamená koruna, vavrínový veniec. V čase rozkvetu gréckej klasickej kultúry, najväčšou česťou každého muža, bolo získať si vavrínový veniec, ako symbol vrcholného výkonu v určitej športovej disciplíne, v poézii, orátorstve, hudbe… V samom Grécku meno bolo populárne hodne skorej kresťanstva, kým v čase nástupu kresťanstva, pod týmto menom poznáme aj prvého mučeníka. (Skutky VI. a VII.)

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Šťastko

Šťastko je slovenské mužské meno ktoré vzniklo prekladom latinského mužské meno Félix.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Šťastka

Šťastka je slovenské ženské meno, ktoré vzniklo prekladom latinského ženské meno Felicity.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Širly, Shirley

Širly, Shirley je ženské meno anglického pôvodu, utvorené spojením slov shire = grófstvo, okruh, okres + valey = dolina, úvala. Z tejto kombinácie najsamprv vzniklo priezvisko a keď v roku 1849. Charlota Bronte napísala knihu pod názvom „Shirley“, začalo sa ho používať aj ako osobné ženské meno. Zásluhou detskej filmovej hviezdy Shirley Temple, jeho popularita nesmierne vzrástla a dnes sa zaraďuje medzi najpopulárnejšie ženské mená v krajinách hovoriacich po anglícky.