Kategórie
Nezaradené

Význam mena Juraj

Juraj je mužské meno gréckeho pôvodu, ktoré v jeho rozličných podobách najdeme zastúpené v celom kresťanskom svete. Je tam Gorg, Georgij, Jiří, Jorge, Jorgen, Jurgen, Djordje, Djuradj… Vždy bolo populárne a to bez ohľadu na denomináciu. Predstavuje spojenie gr. slov ge = zem, pôda + ergon = robota, činenie, akcia, podnikanie… oranie, z čoho teraz máme význam obrábač pôdy, zemedelník, oráč, sedliak.
Sv. Juraj údajne bol rímskym vojakom a za „svätého“ bol vyhlásený ešte v roku 303. Na stredovekých maľbách sa ho znázorňuje ako rytiera v boji s drakom Toto však neznamená, že Juraj sa naozaj bil s tým drakom. Vo včasnom kresťanstve sa takto znázorňovalo mnohých „svätých“. Bol to včasnokresťanský spôsob vyjadrenia neustáleho zápasu dobra, so zlom. Pri iných „svätých“ sa na draka postupne zabúda, ale pri Jurajovi je aj dnes.
Domácke podoby sú rozličné: Ďuro, Ďurko, Ďurík… Jur, Juro, Jurko… a zvlášť je tu celá škála priezvísk utvorených na podklade tohoto mena: Ďurovka, Ďurík, Ďuríček, Ďuriš, Jurík, Juriš, Jurita, Jurica, Juríček, Juráš atď. Viď George.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena June

June je ang. ženské meno utvorené z názvu mesiaca „jún“. Podobne vznikli aj mená January, March, April, May, alebo Monday, Tuesday atď. z názvu dní v týždni. Pravda, v úzadí mesiaca júna, učupená je starorímska bohyňa. Viď grécko-rímsky panteón.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Július

Július je mužské meno odvodené z priezviska slávneho rímskeho aristokratického rodu, ktorý dal svetu a dejinám svojho člena Caesara, jedného z najvýznamnejších rímskych imperátorov. Sám význam mena, priezviska, nie je celkom jasný. Ak prihliadneme do gréckeho jazyka, tak môže znamenať jemnovlasý, osoba jemných vlás a práve toto vysvetlenie sa zdá byť najprijatelnejším, lebo Caesar, v podstati aj znamená osobu bujných vlás, čiže vlasatú osobu.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Julián, Juliana

Julián, Juliana je muž. a žen. podoba mena, ktorých východiskom je známejšie Július, avšak nechýbajú ani iné vysvetlenia.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Júlia

Júlia je žen. podoba mužské meno Július. (viď)