Kategórie
Nezaradené

Význam mena Gwyn, Gwyna

Gwyn(a) je ženské meno welšského pôvodu a význam sa vysvetľuje, ako „biela“, alebo aj „požehnaná“. Jeho poangličtená podoba je Wyn a Wynne, ktoré sú aj dnes pomerne časté.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Gwendolyn, Gwendolen, Guendolen, Gwendolína

Gwendolyn, Gwendolen, Guendolen, Gwendolína.. je ženské meno welšského pôvodu a význam mu je „biely kruh“, z čoho sa znalci domnievajú, že sa tu naráža na názov starobylej bohyne mesiaca. Meno sa zjavuje už aj v legendách o kráľovi Arthúrovi.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Gwenda

Gwenda je ženské meno ktoré vzniklo z deminutívu welšského slova pre biele. V súčasnosti toto meno sa zjavuje v podobách Gwen a Gwenda a obe podoby sa už považujú za úplne samostatné. Rozšírené je po celej Británii a ich bývalých kolóniach.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Guyon

Guyon je francúzska podoba mena Guy. Viď.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Guy

Guy je mužské meno s ktorým sa občas stretneme. Podobu Guy do Anglícka priniesli Francúzi. Medzi Talianmi sa ujala podoba Guido, avšak prevláda mienka, že meno sa formovalo na podklade staronemeckého Wido, o význame ktorého zatiaľ nemame spoľahlivé dáta. Staronemecké Wido sa polatinčilo na Guido a toto zase stredovekí mnísi posunuli ku významu „vitus“ = živý, životaschopný…takže stretneme aj vysvetlenie, že význam mu je „vodca, zbehlý…“.