Kategórie
Nezaradené

Význam mena Lorén, Loréna

Lorén(a) je ženské meno francúzskeho pôvodu, ktoré siaha do jazyka starých Nemcov, ku názvu mesta Lotharingen, ktorým pádom nadobúda význam: z Lothárovej osady, kde Lothar má význam staronemeckého mena bojovníckeho mena s významom: slávna armáda. (U nás máme zachovanú pamiatku v zmysle lotor = zločinec, samopašník, naničhodník.)
Vo Francúzsku je podoba Lorraine. Podobne aj v Anglícku, kým v U.S.A. je to Loraine.

Pridaj komentár