Kategórie
Nezaradené

Význam mena Troy

Troy je ang. mužské meno s významom „muž z Tróje, Trojan“. Do použitia prišlo v XIX. st. (*Tu je aj etymológia hlavne macedónskeho mena Trajan.)

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Tristian, Triastian

Tristian, Triastian je mužské meno starofrancúzskeho pôvodu, kde má význam smutný.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Trevor

Trevor je mužské meno írskeho pôvodu a význam mu je: múdry, vzdelaný.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Tomáš

Tomáš je v čase Ježišovho učenia, odrazu sa okolo neho našli apoštol Judáš, Judáš Iškariotský a Júda. Aby sa ich ľahšie rozlišovalo, apoštola Judáša, Ježiš nazval blížaťom, blížencom, dvojčaťom a že sa Ježiš slúžil hlavne aramejskou rečou, tak aj nové meno Judáša apoštola je aramejské, Tomáš.
Ako u nás, tak aj v iných rečiach dochádza ku prelínaniu sa mien Tomáš a Anton. Anton má však cele iné východisko a aj význam. Jeho výskyt je skoro výlučne len medzi katolíkmi, kým Tomáša stretneme hlavne medzi protestantmi a pravoslávnymi.
Kým skratkou mena Anton je Tony, zatiaľ skratkou Tomáša je Tomy, Tom.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Todor, Tudor

Todor, Tudor je viď Teodor.