Kategórie
Nezaradené

Význam mena Yves, Yveta

Yves, Yveta je viď Iveta, Ivor.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Yehudi

Yehudi je viď Júda.