Kategórie
Nezaradené

Význam mena Pavel, Pavol, Paul, Pablo, Paolo

Pavel, Pavol, Paul, Pablo, Paolo… je jedno z najrozšírenejších kresťanských mien. V rozličných svojich podobách ho najdeme v každom jazyku kresťanov.
V Nov. zmluve sa spomína Saul z Tarsusu, ktorý po uverení v Kristovo učenie, preberá si meno Pavel.
Ako antické, tak aj neskoršie dejiny sú plné osôb s týmto menom a to bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť. V slovenčine máme podoby Pavel a Pavol. Protestanti siahajú po variante Pavel, ktoré je bližšie ku podobám v českom, srbskom, ruskom, ukrajinskom… jazyku, kým katolíci skorej použijú podobu Pavol, ktoré je bližšie ku podobám v chorvatskom Pavao, tal. Paolo, šp. Pablo… Bez ohľadu na variácie, všetky podoby vychádzajú z lat. Paul(l)us, čo znamená malé, nepatrné.
Domácke podoby máme: Paľo, Paľko, Palík, Pavlík…

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Patrik

Patrik je mužské meno z ktorého vyšla aj ženská podoba Patricia. Pod týmto menom poznáme hlavne sv. Patrika, patróna Írska, ktorý sa však narodil v Škótsku. Ako dieťa, dostal sa do rúk pirátov, ktorí ho predali do otroctva v Írsku. Odtialto Patrik uteká do Francúzska a tu sa začal učiť misijnej práci. Po čase, už ako misionár, vracia sa do Írska a začína so šírením kresťanstva. (# Podľa jednej legendy, Patrik vraj očisti Írsko od hadov – nikdy tam však ani neboli.)
V slovenských nárečiach ešte vždy máme zachované slovo pátriky, pod ktorým sa rozumie šperok urobený z guľočiek, perál, nastiebaných na nitku. Pôvodne pátriky znamenali ruženec, nevyhnutná pomôcka katolíkov (ale aj pravoslávnych, moslimov…) pri modlení sa. Toto slovo, pátriky, dostali sme najskôr cestou írskych misionárov, ktorí svojho času boli veľmi aktívni na kontinente.
V západnej Európe meno Patrik je vyložene len katolíckym. V angličtine má skratky, ako: Pat, Pady, Paddy… kým v Írsku počuť aj Padraic a v anglíckych „prisolených“ žartoch je to hlavný hrdina.
Slovenským ekvivalentom je Vlasto.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Palmíra

Palmíra je ženské meno lat. pôvodu, s významom palma. Muž. variant je Palmiro.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Prunella

Prunella je žen.m ktoré vzniklo vo Francúzsku. Význam mu je „farby suchej, osušenej slivky“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Prudence, Prudencia

Prudence, Prudencia je ženské meno ktoré prvý použil spisovateľ Chauser a že je akože abstraktného významu, bolo aj prvým, po ktorom siahli puritáni. Na rozdiel od iných podobných mien, toto je aj dnes pomerne populárne. Význam mu je „opatrná, rozvážna, šetrná, hospodárna, priezieravá…“. Domáckou podobou je Prue.