Kategórie
Nezaradené

Význam mena Matej, Matúš

Matej, Matúš je muž. mená, kde obe podoby vychádzajú z hebrejského Mathu, Mathies, čo znamená dar Boží. Takto sa nazýval aj jeden z evanjelistov. V Európe sa meno zjavuje najskôr vo svojej latinskej podobe, ako Matthaeus z čoho vzniká aj fr. podoba Mattheu. Z tejto podoby, hlavne počas reformácie, vzniká nový variant, Matthias. U nás máme zachované obe podoby a to: Matej a Matúš. Časom sa tieto podoby osamostatňujú, dištancujú, takže z pôvodne jedného základu, dostávame dve, úplne samostatné mená.

Pridaj komentár