Kategórie
Nezaradené

Význam mena Bojan

Bojan je mužské meno so ženskou podobou Bojana, na vysvetlenie ktorého je zopár teórií. 1/ Ide tu proste o variant mena avarského chána Bojana, ktorý vládol nad Slovienmi tesne pred vypuknutím povstania proti avarskej nadvláde. Tento Bojan umrel v 602. roku, kým povstanie vzplanulo v 623. roku. V jazykoch áziatov, v jazykoch Turkov, Chazárov atď. spomína sa Bojan, kým v čuvašskom jaz. je to Pojan a v mongolskom Bajan, kde má význam bohatý, bohatier… kde môžeme predpokladať ak nie slovanské východisko, tak aspoň indoeurópske. 2/ V starých ruských spisoch, „Slovo o puku Igorovom“, meno Bojan sa dáva do súvislosti so slovesom báť sa, čiže bojkom, ale na druhej strane aj s bojom, bojovníkom, bojovaním…

Pridaj komentár