Kategórie
Nezaradené

Význam mena Boleslav

Boleslav je mužské meno slovanského pôvodu. Východiskom mu je bole = lepšie, staroslov. bolii = viacej, lepšie, silnejšie, ktoré je príbuzné ku sans. bályian = silne, kde bálan = silna. V srbch. bolje = lepšie, viacej, silnejšie. Druhá komponenta slav = sláva, oslava, velebenie, ale pripúšťa sa aj možnosť Slovan.

Pridaj komentár