Kategórie
Nezaradené

Význam mena Barbara, Barbora

Barbara, Barbora je ženské meno s koreňom v gréckom slove Barbaros, Varvaros, čo v podstati znamená cudzinec, nie Grék, nekultúrny, hrubian, divoch, neoholený, avšak sám pojem má hlboké korene v jazykoch Indoeurópanov. V sanskrite sa tiež stretávame s jeho variáciou, barbarach a aj tu sa vzťahuje na cudzinca, na osobu, ktorá neovláda jazyk kultúrnych, zajajkáva sa… V jazyku Hindov sa slovo posúva na nezrozumitelné brblanie, talápanie a pod. Aj semítsko-babylonské vyrvaru tiež označuje cudzinca. U nás, ako blízke ku spomínaným máme: brblať, brbľoš, vravieť.

Pridaj komentár