Kategórie
Nezaradené

Význam mena Blažej, Blažena

Blažej, Blažena je slovanské meno vo svojej mužskej a ženskej podobe, ktoré si aj hneď ľahko vysvetlíme na základe poznania reči. Význam mu je blažená, požehnaná osoba, (Viď Blahoslav.) avšak mnohí jazykovedci, s poznámkou, že tu nie sú jednotní, vidia jeho pôvod v gréckom jazyku (?), v slove blaidos, vlaidos = krivý, vykrívený, podkrívený, krivorohý…, poťažne v latinskom blaesus = krívajúca, koktajúca osoba. Všetci chcú vyniknúť nejakým „objavom“, nuž sprostých uzáverov, „objavov“, vôbec nechýba. Siaha sa aj po mene slovanského boha Valesa, Velesa, ako aj významu pre niečo tupé, tompavé, sprosté, nebystré, bláes, lebo vraj v angličtine sa zachoval výraz blunt = tupé.  Sotva verím, že nejaký rodič by si chcel svojho potomka nazvať menom tupého, sprostého, krivého, koktajúceho Všetky tieto „objavy“ urobili buď „nepodkovaní“ jazykovedci, alebo „pomódari“, čo nám do povedomia a aj reči chcú natisnúť nejakú, akože exotiku, ale nevedome, aj komplex menejcennosti, „odvekej sprostosti“. Svojimi vedomosťami a „hĺbkou“ poznania iných rečí, svojej „podkovanosti“ v etymológii, dostali sa na plytčinu. Nie, nie je to len v prípade tohoto mena, ale aj pri Vladimír, Vladislav, siahajú tam, kde by nemali. Toto meno komparujú s Vlaidos, čo na náhodnej blízkosti ku gréckemu jazyku, to analyzujú na podklade blázon, sprostý, lenivý a pod. Blažej, Blažena a ďalšie podoby nevznikli ani na gréckom a ani na latinskom podklade. Ich východisko je jasné a pravda aj slovanské. To udáva ich koreň, ktorý je v blaho, blago a každý rodič si o svojom potomkovi myslí, že je požehnaním, pokladom, blagom, blahom rodiny.

Pridaj komentár