Kategórie
Nezaradené

Význam mena Arsenius

Arsenius je mužské meno ktorého výskyt je najčastejší vo východnom, pravoslávnom krídle Slovanov. Zachytáva ho už aj staroslovanský jazyk, v podobe Arsenii. Ináč jeho pôvod je v gréckom jazyku, kde má podobu ????????, kde máme základ ársen, ?????,?????  = muž, mužský, vitálny, silný, ktoré stojí v príbuznosti zo staroperžským aršan = muž, samec.
Pod týmto menom včasné kresťanstvo spomína mnícha Arseniusa, ktorý sa narodil v Ríme, asi v roku 354. a umrel v Memphise, asi v roku 412. Údajne bol aj vychovávateľom synov cisára Theodosiusa I. (v Konštantinopole), ale toto je veľmi otázne.
Niekde okolo 400. pristúpil ku mníchom v púštiach Egyptu a žil pod prísnou samodisciplínou. Jeho deň je 19. júla.

Pridaj komentár