Kategórie
Nezaradené

Význam mena Artém

Artém je mužské meno ktorého výskyt je najčastejší v pravoslávnom krídle Slovanov. Jeho staroslovanská podoba je Artemii, avšak pôvod mu je v gréckom jazyku. Všetko poukazuje, že podobne, ako Artemísia, aj jeho meno je odvodené z názvu bohyne Artemis (viď grécko-rímsky panteón), i keď sa v pravoslávnych kruhoch snaží toto meno vysvetliť aj inak. Gr. ????µ??, ????µ??? sa snaží vysvetliť na podklade gr. ????µ?? = zdravý, svieži…lenže vraj predsa toto etymologické úzadie nevyhovuje. Konečne, aj bohyňa divých zvierat atď. bola zdravá, svieža….

Pridaj komentár