Kategórie
Nezaradené

Význam mena James

James je mužské meno anglícka podoba Jakuba. V XIX. st. pod týmto menom sa chápalo sluhu, takže o jeho popularite nemožno hovoriť, avšak koncom XIX. st. James „ožíva“ a dnes je pomerne populárne. Domácke podoby sú: Jim, Jimmy, v Škótsku je to Jamie, zriedkavejšia je ženská podoba Jamesina. Írska podoba je Seamus. Viď Jákob, Jakub.
Na zozname „svätých“ najdeme až 5. Jamesov, Jakubov, z ktorých Jakub Väčší, alebo Starší, bol aj apoštolom, ba aj prvým apoštolom martýrom. Kedy sa narodil, nevieme, avšak rok popravy poznáme. Bolo to v 44. roku, v Jeruzaleme.
Podľa španielskej legendy, Jakub ešte počas života navštívil aj túto krajinu, takže, zase podľa legendy, po poprave, jeho telesné pozostatky boli prenesené do tejto krajiny, avšak o tomto nemame žiadne pevné dáta a nikde sa to nespomína, iba v VII. st. sa zjavila legenda. Jeho kaplnka bola postavené na mieste včasného kresťanského cintorína v Compostela, v Galícii. Zase podľa legendy, údajne tam bola aj nejaká hrobka neidentifikovaného „svätého“.
V stredoveku, vedľa Jeruzalema a Ríma, Compostela sa stáva tretím najväčším pútnickým miestom a práve tento fakt prispel, že meno Jakub sa začína frekventovať po celej Európe.
Druhý Jakub, Menší, Mladší, bol tiež Kristovým učeníkom, apoštolom a predpokladá sa, že umrel v roku 62. Tiež v Jeruzaleme. Mnohí znalci cirkevných dejím sa domnievajú, že tento Jakub je vlastne bratom Ježiša. Pravda, mnohí to aj popierajú. Majú inú mienku.
Tretí Jakub, z Ancony (umrel v 1476. r.) bol misijným pracovníkom a spolu s Jánom Kapistránskym chodil po oblastiach, kde sa rodil včasný protestanizmus, kde sa šírili myšlienky Jána Husa a oboch sa spomína, ako kruté osoby.
Štvrty, Jakub, biskup v Nisibis, umrel asi v roku 338.
Piaty Jakub, mučeník, sa spomína ako spolupracovník sv. Mariana. Obaja boli popravení v alžírskom vojenskom tábore Lambaesis.

Pridaj komentár