Kategórie
Nezaradené

Význam mena Andronik

Andronik je mužské meno gréckeho pôvodu a zjavuje sa nám už aj v staroslovanskom jazyku. Pôvodné znenie mu je Andrónikos. Vzniklo spojením gr. ándrón = muž + nike = premáhať, premôcť, z čoho význam sa vysvetľuje, ako osoba, ktorá premáha mužov, presvedčí ich o správnosti svojho postoja, povedie ich do boja za vlastné presvedčenie.

Pridaj komentár