Kategórie
Nezaradené

Význam mena Alžbeta

Alžbeta je Svojho času veľmi časté ženské meno s ktorým sa aj dnes stretávame a to hlavne v oblasti vojvodinského Banátu. Pôvod mu je v hebrejskom jazyku, kde znamená Božia prísaha, alebo Boh prisahal. Sú však pramene, čo ho vysvetľujú aj ako Božia slúžobníčka, prisľúbená v Božie služby a pod.
Domácke podoby, pod vplyvom maďarčiny sú: Erka, Erža, Eržika, kým pod vplyvom španielštiny máme Izabela, pod vplyvom angličtiny Bety, Eliza, Lizzy, kým pod vplyvom nemčiny je tu Elza, Líza, po francúzsky Lissette, Babette, avšak v rodných listoch nejednej Slovenky najdeme aj srbskú paralelu, Jelisaveta.Amabela je ženské meno lat. pôvodu, ktoré vlastne predstavuje spojenie slov pre krásu, peknotu, čiže ama + bel(us), kde dostávame význam páčiaca sa osoba, osoba, ktorú možno milovať.

Pridaj komentár