Kategórie
Nezaradené

Význam mena Adrián, Hadrián, Jadran, Jadranko

Adrián, Hadrián, Jadran(ko) je mužské meno lat. pôvodu, ktoré v každej svojej verzii má aj ženský ekvivalent. Význam sa vysvetľuje, ako: osoba z oblasti mesta Adria (v Taliansku). Etymológia tohoto názvu sa vysvetľuje v stati et. slovníka.
U nás, hlavne medzi katolíkmi, vyskytujú sa podoby Adrián a Hadrián, kým vo Vojvodine, aj medzi protestantmi, stretneme sa s podobou Jadran, Jadranka.

Pridaj komentár