Kategórie
Nezaradené

Význam mena Vratko

Vratko je mužské meno slovanského pôvodu a môže predstavovať:
1/ Skrátenú podobu mena Vratislav.
2/ Adaptáciu gréckeho slova rétor = orátor, rečník, čo by mu teraz dalo význam osoby schopnej vrátenia urážky, osoby schopnej na vlastnú obranu pred verejnosťou.
3/ Meno vzniklo na podklade staroslov. koreňa vrati, vria = vravieť, hovoriť… z čoho by sa význam usmernil v osobu priamo hovoriacu.
4/ Môžeme tu mať aj východisko zo staroslov. vert, praslov. v?rt-ti , ktoré je v základe slov vrtieť, vracať (lat. verto, sans. vartate, lit. verčiú, versti = všetko s významom vrtieť, otáčať, vracať), z čoho by bol osoba, ktorá vráti (čo koľvek), šikovná osoba.

Pridaj komentár