Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ada

Ada je žen. meno, ktoré je dnes už samostatné, ale neraz sa používa aj ako kratšia podoba mena Adelaida. Pôvod je v starogermanskom jaz. kde Eda, prípadne Etta znamenalo šťastie, šťastná.
Staroslovanská podoba mena Ada sa nám zjavuje aj ako Adda, ba aj Adada. Ku nám sa dostalo cestou Grécka, kam preniklo z hebrejštiny, kde Adha znamená krásna, krasavica, krásna žena. Východiskom tohoto mena je vchádzať, prichádzať, potulovať sa.
Osoba s týmto menom má na výber, ako si to vysvetlí. Slovanská podoba je však bližšia ku grécko-hebrejskému prameňu.

Pridaj komentár