Kategórie
Nezaradené

Význam mena Barak, Bárak, Bárák

Barak, Bárak, Bárák je mužské meno hebrejského pôvodu. Význam mu je „blesk“. Východiskom tohoto slova je heb. bá.ár = páliť, horieť, byť zapálený, byť v ohni V heb. jazyku je napísané ako Báráq a pod týmto menom poznáme biblickú osobu v „Knihe sudcov“. (Sud. 4 a 5.) S variantou mena sa stretneme aj v 1S 12:11, kde je Bedán, ale keďže sa tu spomínajú „sudcovia“, určite je to len podoba Báráka. Žen. podoba mena je Barcha, Barka. Viď.

Pridaj komentár