Kategórie
Nezaradené

Význam mena Dorka, Dorkas

Dorka(s) je ženské meno ktoré u nás môže predstavovať skratku mien Dorotea a Theodora, avšak východiskom tohoto mena je grécky jazyk,  ??????  = jelenica, „gazela“. V Novej zmluve sa využilo, ako grécky equivalent aramejského mena Tabita – žena, ktorú sv. Peter „oživil“. Neskoršie, pod týmto menom poznáme skupiny žien, ktoré šili šaty pre chudobných.

Pridaj komentár