Kategórie
Nezaradené

Význam mena Arabela

Arabela je o pôvode a význame tohoto žen. mena jestvuje zopár predpokladov:
1/ Predstavuje len variantu mena Annabela;
2/ Východiskom mu je lat. pojem pre ochotnú, úslužnú, láskavú;
3/ Predstavuje aplikáciu latinského termínu pre vznešený oltár;
4/ Predstavuje vraj kombináciu slov: pekná, krásna Arabka.

Pridaj komentár