Význam mena Vít

Vít je mužské meno ktoré môžeme pokladať, ako za slovanizovanú podobu lat. Vitalis, alebo ešte skorej aj za vlastný útvar na podklade slova vítať. Je tu však aj tretí predpoklad, že predsa bude mať latinské východisko, ale teraz v chorea Sancti Viti.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.