Kategórie
Nezaradené

Význam mena Viera

Viera je ženské meno slovanského pôvodu, utvorené zo slova veriť = byť o niečom presvedčený.
Časť západných prameňov, výdatne podporená aj našimi „pokrokovými expertami“ tvrdí, že toto meno vzniklo len púhym prekladom gréckeho Pidtis = viera, ba tí, ešte „modernejší“ dokazujú, že tu vôbec nejde o slovanské, lež latinské východisko, veritas = pravda a slovanské varianty Viera, Věra, Vera… sú len skomoleninou pôvodného lat. mena.
O tom, že základom mena je indoeurópske slovo pre pravdu, pravdivosť, vieru… nieto pochybností, lebo rozličné varianty sú zastúpené od Islandu, až do Indie a po Čínu, avšak faktom je, keby Viera vznikla v cudzom, neslovanskom prostredí, jej rozšírenie po Európe by bolo hodne staršieho dátumu. Bolo by tam už pri prenikaní kresťanstva a nečakalo by sa ho až do XIX. st. kedy vďaka Rusom, začína sa zjavovať aj na „západe“. Viď Veronika.

Pridaj komentár