Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ľudovít

Ľudovít je medzi Slovanmi rozšírené mužské meno a to v podobách: Ľudovít, Ľudevít, Ludvík, Ludwík… Na prvý pohľad, aj toto meno vypadá rýdze slovanské, utvorené spojením slov ľud + vítať, avšak väčšina etymológov, už či správne, alebo nie, pripisuje mu hornonemecký pôvod. Tu jestvovalo meno Hloudowig, Chlodowig, ktoré vzniklo spojením hluda = sláva, alebo chlod = hlava + wiga = boj, bitka, vojna… čiže jeho význam sa vysvetľuje, ako slávny, hlavný bojovník.
Hloudowig, v neskoršej podobe Chlodowig, v zlatinovanej podobe je Ludovicus, Clodovicus a práve časť etymológov toto pokladá aj za východisko Ľudovíta.
Možné je aj to, lebo v labyrinte tohoto mena, medzi Slovanmi najdeme pravdepodobne dve rozličné mená. Prvé je slovanské, Ľudovít, Ľudevít, ktoré pretrváva v rade slov. jazykov, čo poukazuje, že tu ide o slovanské východisko, o slovo ľud + vítať a druhé, už nie celoslovanské, je Ludvík, Ludwík… ktorých východiskom bude asi zlatinované Ludovicus.

Pridaj komentár