Kategórie
Nezaradené

Význam mena Vádim

Vádim je mužské meno kde pôvod nie je najjasnejší. Jeden predpoklad je, že východiskom mu bude pôvodný indoeurópsky jazyk, kde v sanskrite je slovo vaditi = rozprávať, vadiť sa, dohadovať sa, rokovať, ale pripúšťa sa, že tu v podstati ide len o skomolené slovanské meno Vladimír.
Ak by však pôvod bol v indoeurópskom prajazyku, tak Vádim by sa významovo priblížil ku nášmu Vratko, čiže znamenal by osobu, ktorá si vie obhájiť svoje stanovisko.

Pridaj komentár