Význam mena Germán

Germán je mužské meno ktorého vznik sa viaže ku gréckemu Germanós, lat. Germanus, čo znamená úplný, vlastný, pravý, príbuzný, brat. Frekventované je hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, kde s týmto menom bolo aj zopár cirkevných pohlavárov. V podstati tu ide o základ ger, čo je príbuzné ku gén, genetika, čiže zárodok, avšak sa vysvetľuje, ako niečo zdravé, zdatné, vysoký muž, zdatný vojak.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.