Kategórie
Nezaradené

Význam mena Vojeslav, Vojislav

Vojeslav, Vojislav je mužské meno slovanského pôvodu, ktorého základom je voj, staroslovanský povniati = pokročiť, či v podstati tu ide o vojnu, vojaka + typickú slovanskú príponu – slav = sláviť, oslavovať. Význam by bol: slávny vojak, bojovník.

Pridaj komentár