Kategórie
Nezaradené

Význam mena Germán

Germán je mužské meno ktorého vznik sa viaže ku gréckemu Germanós, lat. Germanus, čo znamená úplný, vlastný, pravý, príbuzný, brat. Frekventované je hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, kde s týmto menom bolo aj zopár cirkevných pohlavárov. V podstati tu ide o základ ger, čo je príbuzné ku gén, genetika, čiže zárodok, avšak sa vysvetľuje, ako niečo zdravé, zdatné, vysoký muž, zdatný vojak.

Pridaj komentár