Kategórie
Nezaradené

Význam mena Opál

Opál je ženské meno novšieho dátumu. V XIX. st. rodičia si vymýšľali rôzne mená pre svoje dcéry a vedľa napr. Rubín, Diamantína… začína sa zjavovať aj Opál, lebo aj opál je polodrahokam. Lat. opalus vychádza z gréckeho opállios, ktoré má v príbuznosti aj sanskritové úpala, ale všetko dospolu, v jazyku Indoeurópanov znamená skala, kameň.

Pridaj komentár