Kategórie
Nezaradené

Význam mena Veronika

Veronika je ženské meno ktoré sa medzi ľudom neraz chybne priraďuje ku menám Viera, Verona. Toto meno má však cele inú etymológiu a jeho podoba sa vyskytuje hodne skorej, ako sa na „západ“ dostalo slovanské Viera, Vera. Pôvod Veroniky je v lat. jazyku a vzniklo zlúčením vera + ikona, čiže význam mu je opravdivý obraz, podobyzeň, podoba.
Podľa historický nepodporenej tradície, toto meno sa spája so ženou, ktorá na ceste Ježiša ku Kalvárii, šatkou mu strela krvavú a spotenú tvár a tu, na tej šatke sa odrazu zjavila podoba, pravý obraz Ježišovej tváre.

Pridaj komentár