Kategórie
Nezaradené

Význam mena Tobiáš

Tobiáš je mužské meno ktorého východiskom je grécke Tobias a predstavuje variantu pôvodne hebrejského mena s významom Pán, Hospodin je dobrý.
V knihe Tobit (Apocrypha) spomína sa príbeh Tobiáša a anjela, čo v stredoveku bolo najčítanejšou staťou Biblie.

Pridaj komentár